Quiz 4D-DEMO na Portalu IPMA-Student

Na portalu IPMA-Student został opublikowany ogólnodostępny egzamin 4D-DEMO.

Do egzaminu można przystąpić wielokrotnie, w dogodnym miejscu i czasie!

Zapraszamy do testowania!