SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2016

W dniu 16. listopada 2016 r. odbyło się  Seminarium Project Management Edukacja 2016, organizowane przez IPMA Polska we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorską Grupą Regionalną IPMA Polska.  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli kadry naukowej, biznesu i studentów. Celem Seminarium było zaprezentowanie różnych metod i form kształcenia w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej.

Zgromadzonych uczestników powitali prof. dr hab. Michał Trocki - Kierownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab.  Juliusz Engelhardt – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Joanna Rzempała - Członek Zarządu IPMA Polska.

Podczas Seminarium wręczono dyplomy i nagrody zwycięzcom Konkursu Project Master 2016, którzy odebrali gratulacje i nagrody z rąk Przewodniczącego Kapituły Konkursu prof. Michała Trockiego oraz przedstawiciela sponsorów.

Seminarium stanowiło doskonały moment, aby przedstawić kolejne uczelnie, które uzyskały w ostatnim roku akademickim Certyfikaty Akredytacji IPMA-Student. Certyfikaty i gratulacje z rąk członka zarządu IPMA Polska Pani dr Joanny Rzempała oraz Przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej IPMA – Student  Pana dra inż. Bogumiła Dałkowskiego odebrały następujące ośrodki:

 1. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 2. Wydział Geoinżynierii, Geologii i Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,
 3. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 4. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 5. Wydział Finansów i Bankowości  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
 6. Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu,

Wyróżnionymi uczestnikami Seminarium byli również studenci, którzy w ostatnim roku akademickim zdali egzamin certyfikacyjny IPMA-Student z najlepszymi wynikami w Polsce:

 • Pani Izabela Krawczyk ze Szkoły Głównej Handlowej,
 • Pani Agata Morysiak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Pani Patrycja Dymon z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Pani Sylwia Gęborys z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Pani Irmina Andrzejczak z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W ramach Seminarium przeprowadzono dwa równoległe warsztaty: Biznesową grę symulacyjną Kinshasa” prowadzoną przez firmę OMEC oraz „Funkcjonalność Portalu IPMA-Student”, w ramach której dr inż. Tomasz Wiśniewski i dr inż. Bogumił Dałkowski prezentowali możliwości wykorzystania Portalu IPMA-Student w procesie dydaktycznym.

Całe spotkanie, przy aktywnym udziale pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, poprowadził dr Rafał Szymański – Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za możliwość spotkania i wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia w obszarze zarządzania projektami, a wszystkim wyróżnionym w ramach inicjatywy IPMA-Student oraz Konkursu Project Master 2016 gratulujemy sukcesów!

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia