Rada YC

Podczas Walnego Zebrania Członków IPMA Young Crew, które miało miejsce 1 lutego 2018 roku w Warszawie, odbyły się wybory nowej Rady IPMA Young Crew Polska na dwuletnią kadencję.

Mateusz Trzeciak

Przewodniczący Rady IPMA Young Crew Polska

 Katarzyna Warcholak

Członek Rady

 

Paulina Major

Członek Rady

 

Anna Starosta

Członek Rady

 

Paulina Fedorowiat

Członek Rady

 

 

 

Mateusz Trzeciak

Przewodniczący Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: mateusz.trzeciak@ipma.pl

Kierownik projektów i naukowiec, doktorant nauk o zarządzaniu, praktyk zarządzania, znawca metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, AgilePM, IPMA-D) potwierdzonych certyfikatami, członek i działacz stowarzyszeń branżowych (IPMA, PMI, KZP SOLVER), autor lub współautor kilku publikacji naukowych, analityk, dydaktyk, publicysta, w wolnych chwilach pasjonat klocków LEGO i rozwoju osobistego.


Katarzyna Warcholak

Członek Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: katarzyna.warcholak@yc.ipma.pl

Doktorantka nauk ekonomicznych na WZiEU w Szczecinie. Podczas studiów była Prezesem Koła Naukowego KP Project, tak zaczęła się jej przygoda z zarządzaniem projektami.
Posiada certyfikat IPMA-Student, który zdobyła w czasie studiów. W wolnym czasie uczestniczy w konferencjach naukowych związanych z zarządzaniem projektami w celu zwiększenia swojej wiedzy. Należy do zespołu organizującego PM Edukację.
Zainteresowania naukowe: psychologia w zarządzaniu, zarządzanie projektami, praca zespołowa, kierowanie ludźmi
Hobby: jazda konna, fotografia, książki fantasy, myślistwo, podróże, latte art.


Paulina Major

Członek Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: paulina.major@yc.ipma.pl

Doktorantka nauk o zarządzaniu, znawczyni metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMI), działaczka w kole naukowym SOLVER i stowarzyszeniu branżowym ŚGR IPMA, dodatkowo wolontariuszka na rzecz rozwoju Regionu Śląskiego, autorka i współautorka publikacji naukowych i popularyzatorskich. Jej obszary zainteresowań to komunikacja w zespole projektowym, motywacja, zarządzanie zespołem projektowym, przywództwo, rola lidera.
W wolnych chwilach uczestniczka wypraw górskich i krajoznawczych.


Anna Starosta

Członek Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: anna.starosta@yc.ipma.pl

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 2016 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na Politechnice Gdańskiej. Posiada znacząca wiedzę z zakresu zarządzania projektami, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej i zarządzania antykryzysowego popartą szeregiem publikacji naukowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Wspiera Naukowe Koło Jakości i Produktywności na PG. Project Master oraz członek zespołów projektowych w Polsce i Europie. W wolnych chwilach „pożeracz” każdego rodzaju dobrej literatury, miłośniczka gór i morza, narciarstwa oraz sportów walki.


Paulina Fedorowiat

Członek Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: paulina.fedorowiat@yc.ipma.pl

Studentka trzeciego roku Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktywnie działa w kole naukowym KN Project oraz ZGR IPMA. W okresie trwania nauki zdobyła certyfikat IPMA Student.
Aktywnie uczestniczy w organizacji warsztatów związanych z zarządzaniem projektami. Pomaga przy organizacji PM Edukacji. W wolnym czasie uczestniczy w konferencjach naukowych w celu zwiększenia swojej wiedzy.
Hobby: książki, filmy kryminalne, sport, architektura wnętrz.