Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane przez Szkołę Project Managerów

Szkoła Project Managerów- Szkoła.PM®, zaprasza na studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem. Kierunek jest realizowany pod patronatem International Project Management Association Polska (IPMA).

Studia rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Są dobrym przygotowaniem do pracy w zespołach projektowych, prowadzenia mniejszych projektów lub też uzupełnienia wiedzy. Uczestnicy studiów podyplomowych po zakończeniu zajęć są przygotowani do podejścia do egzaminów certyfikujących:

  • Certified Project Management Associate IPMA Lev. D
  • Certified Project Manager IPMA Lev. C (dla osób, które mogą wykazać się min. 36 miesięcznym doświadczeniem zawodowym jako kierownik projektu)
  • Professional Scrum Master PSM1 Scrum.org

W trakcie praktycznych zajęć student studiów podyplomowych zdobędzie wszystkie kompetencje kierownika projektu, które następnie zostaną zweryfikowane w trakcie Assesmentu Projektowego. Program studiów oparty został na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów i doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PMI i SCRUM.

Atuty:

  • zajęcia prowadzą praktycy: aktywni project i portfolio managerowie, akredytowani trenerzy, Akredytowana Jednostka Szkoleniowa IPMA;
  • zajęcia realizowane są pod patronatem  International Project Management Assiociation (IPMA);
  • studia obejmują kompleksowo obszar project managementu – uczestnicy poznają metody i techniki istotne w realizacji zadań projektowych typu „waterfall” i „agile”;
  • studia odbywają się na przykładzie wybranego studium przypadku oraz wielu ćwiczeń obejmujących projekty inwestycyjne, w tym infrastrukturalne oraz tzw. miękkie, społeczne, edukacyjne i inne.

Więcej informacji: TUTAJ

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia