Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D

Efektywne zarządzanie projektem jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych elementów, decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wzrost zadowolenia klientów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów to tylko niektóre cechy wskazujące na fakt, iż podejście projektowe przynosi wymierne korzyści. Biorąc pod uwagę, iż kluczową rolę w projektach odgrywają ich kierownicy, niezwykle istotne jest, aby posiadana przez nich wiedza była na wysokim, międzynarodowym poziomie.

Nasze szkolenie przekazuje umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami. Przygotowanie do egzaminu na pierwszy (z czterech możliwych- D, C, B, A) poziom certyfikacji International Project Management Association, umożliwi ocenę wiedzy oraz zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów.

Zależy nam, aby wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu uzyskały certyfikat IPMA, lecz ten element w dużym stopniu uzależniony jest od podejścia, umiejętności oraz determinacji uczestników.

 

Miejsce warsztatów:

Gorzów Wielkopolski

Terminy:

I sesja: 07-09.09.2018,

II sesja: 12-14.10.2018,

III sesja: 16-18.11.2018,

IV sesja: 30.11-02.12.2018.

Adresaci:

Kierownicy i kandydaci na kierowników projektów,

Członkowie zespołów projektowych,

Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami.

 

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej certyfikacji IPMA na poziomie D przy równoczesnym zapoznaniu z zasadami zarządzania projektami oraz narzędziami niezbędnymi do skutecznej realizacji przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Posiadał wiedzę niezbędną do zdobycia pozytywnego wyniku na egzaminie certyfikującym,

Wiedział, jakich metod użyć, aby projekt został zrealizowany w najbardziej optymalnych warunkach, dając przy tym możliwie najlepsze efekty,

Potrafił zarządzać projektem zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych,

Znał zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektuMiał możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA, który umożliwia zdobycie kwalifikacji w zawodzie Kierownika Projektu.

 

Szczegółowy harmonogram i rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych

 

 

Opis na podstawie wypracowanych wzorców Akredytowanych Jednostek Szkoleniowych IPMA Polska

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia