Zaproszenie do udziału w Ankiecie "Kryteria podejmowania decyzji"

Mariusz Sołtysik i Małgorzata Marchewka

Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

w ramach projektu pt. „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”

(Regionalna Inicjatywa Doskonałości)

 

Szanowni Państwo,

Podejmowanie decyzji w organizacji jest złożonym procesem.

Konsekwencje dokonywanych wyborów przekładają się na wyniki organizacji, jakość dostarczanych rozwiązań, a także na atmosferę pracy. 

Celem naszego badania jest rozpoznanie, jakie są kluczowe kryteria, według których podejmowane są decyzje w organizacjach.

Licząc na Pani/Pana pomoc, serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety: 

https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/124421?newtest=Y&lang=pl