Zmieniamy się dla Was! Certyfikaty IPMA w formie elektronicznej

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 15 kwietnia 2019 roku wszystkie certyfikaty IPMA (recertyfikaty również) będą wydawane w formie zabezpieczonych elektronicznie dokumentów w formacie PDF.

Certyfikaty będą przekazywane pocztą elektroniczną osobom certyfikowanym niezwłocznie po przekazaniu wyników egzaminu przez Biuro CERT-IPMA Polska.

Rezygnujemy z papieru, chronimy środowisko i oszczędzamy Państwu wycieczek na pocztę!

Zostawiamy możliwość wydruku certyfikatu i recertyfikatu w tradycyjnej - papierowej formie, za dodatkową opłatą 100 zł (+ VAT), po zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura CERT (cert@ipma.pl).